جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 10 اسفند 1398
کد 166

گزارش تصویری اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا

گزارش تصویری اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا

با توجه به رفع و جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا روز پنج شنبه هشتم اسفند ماه 98 محیط های کلیه واحدهای آموزشی،سلف سرویس،خوابگاه های دانشجویی ضد عفونی و گند زدایی شدند.