جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 13 اسفند 1398
کد 168

جلسه فوق العاده اعضای هیات علمی با رئیس مرکز بحران کرونای خوی در معاونت آموزشی

جلسه فوق العاده اعضای هیات علمی با رئیس مرکز بحران کرونای خوی در معاونت آموزشی

جلسه فوق العاده اعضای هیات علمی با رئیس مرکز بحران کرونای خوی در معاونت آموزشی

به منظور پیشگیری از کرونا و ارئه راه کارهای علمی، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر قمری رئیس محترم کنترل بحران و اعضای هیات علمی برگزار شد که در این نشست اعضای هیات علمی پیشنهاد ها و راه کارهای خود را ارائه کردند.