جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 23 فروردين 1399
کد 171

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم پزشکی

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم پزشکی

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم پزشکی
قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم پزشکی
لطفا قبل از مراجعت به دانشگاه و خوابگاه از مرکز بهداشت شهرستان محل سکونت گواهی تندرستی دریافت کنند.
دانشجویانی که از مرکز با شدت آلودگی بالا برمی گردند انجام تست کرونا الزامی است.