جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 1 ارديبهشت 1399
کد 172

بیستمین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی با محوریت بررسی و تصویب مناسبتهای ملی و مذهبی سال 1399(جهش تولید)

بیستمین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی با محوریت بررسی و تصویب مناسبتهای ملی و مذهبی سال 1399(جهش تولید)

بیستمین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی با محوریت بررسی و تصویب مناسبتهای ملی و مذهبی سال 1399(جهش تولید) در معاونت آموزش،تحقیقات و قرهنگی دانشجویی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی روز یکشنبه سی و یکم فروردین ماه 99 ، بیستمین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی با محوریت بررسی و تصویب مناسبتهای ملی و مذهبی سال 1399(جهش تولید)  و مناسبتهای فرهنگی تا پایان خرداد ماه سالجاری با حضور ریاست دانشکده و دیگر اعضای شورای فرهنگی در معاونت آموزش،تحقیقات و قرهنگی دانشجویی برگزار و تصمیمات لازم در خصوص برنامه های پیش رو گرفته شد. در ابتدای جلسه خانم دکتر صدیفی معاون آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در ایام تعطیلی دانشجویان به دلیل شیوع بیماری کرونا ،در دو بخش آموزش و فرهنگی دانشجویی برای حاضران در جلسه ارائه نمودند.