جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 23 تير 1399
کد 189

برگزاری بیست و یکمین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی

برگزاری بیست و یکمین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی

بیست و یکمین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی با محوریت تصمیم گیری در خصوص مناسبتهای ملی و مذهبی تا پایان مرداد ماه و رسیدگی به درخواستهای نهاد های دانشجویی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی روز یکشنبه  بیست ودوم تیر ماه 99 ، بیست و یکمین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی با محوریت بررسی و تصویب مناسبتهای ملی و مذهبی تا پایان مرداد ماه و رسیدگی به درخواستهای نهاد های دانشجویی با حضور ریاست دانشکده و دیگر اعضای شورای فرهنگی در  سالن جلسات معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار و تصمیمات لازم در خصوص برنامه های پیش رو گرفته شد. در ابتدای جلسه خانم دکتر صدیفی معاون آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی گزارشی از اقدامات صورت گرفته مصوبات جلسه قبلی را ارائه نمودند.