جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 29 مرداد 1399
کد 198

نشست صمیمی سرپرست معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي دانشكده با مسئولین معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

نشست صمیمی سرپرست معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي دانشكده با مسئولین معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

نشست صمیمی سرپرست معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي دانشكده بهمراه سرپرست گروه بودجه و پايش عملكرد دانشكده با مسئولین معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی،تحقیقات و فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی در روز سه شنبه 28مرداد ماه، نشست صمیمی سرپرست معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي دانشكده بهمراه سرپرست گروه بودجه و پايش عملكرد دانشكده با مسئولین معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی در جهت بررسی مشکلات زیر ساختی و اهم چالش های این معاونت و ارائه راه کار های مناسب در جهت ترفیع هر چه زودتر این مشکلات برگزار گردید.