جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 22 شهريور 1399
کد 208

چاپ مقالات اعضا هیات علمی در مجلات معتبر بین المللی

چاپ مقالات اعضا هیات علمی در مجلات معتبر بین المللی

چاپ مقالات اعضا هیات علمی در مجلات معتبر بین المللی


چاپ مقاله ISI توسط دکتر اسرافیل عسگری و دکتر امیر شیخ محمدی اعضاء هیات علمی گروه بهداشت محیط در مجله معتبر بین المللی با ضریب تاثیر 5.162
 
چاپ مقاله ISI توسط دکتر رحیم شرفخانی هیات علمی گروه بهداشت عمومی در مجله معتبر بین المللی با ضریب تاثیر 3.834 .
 
 
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، مقالات ارزشمند علمی دیگری توسط اعضاء هیئت علمی دانشکده به چاپ رسید. خانم دکتر صدیفی معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی اظهار داشت مقاله دکتر اسرافیل عسگری و دکتر امیر شیخ محمدی اعضاء هیات علمی گروه بهداشت محیط، با عنوان:
Application of the Fe3O4-chitosan nano-adsorbent for the adsorption of metronidazole from wastewater: Optimization, kinetic, thermodynamic and equilibrium studies
 
در مجله معتبربین المللی International Journal of Biological Macromolecules  با ضریب تاثیر 5.162  چاپ شده است . این مقاله به موضوع توسعه جاذب های با عملکرد بالا (کیتوزان مغناطیسی شده) به عنوان یک روش موثر در حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول به عنوان یکی از آلاینده های خطرناک و تهدید کننده منابع آبی و محیط زیست از فاضلابهای دارویی می پردازد.
همچنین مقاله دکتر شرفخانی با عنوان:
The effect of physiological equivalent temperature index variations on mortality in Urmia (The Northwest of Iran)
در مجله معتبر بین المللی Urban Climate با ضریب تاثیر 3.834 چاپ شده است که به بررسی تاثیر شاخهای حرارتی بر سلامت انسان می پردازد. خانم دکتر صدیفی با  تبریک این موفقیت به تمامی اعضای هیئت علمی دانشکده، بهبود و ارتقای کیفی پژوهش ها را، از مهمترین سیاست های پژوهشی دانشکده بر شمردند و از حمایتهای ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خوی از آموزش و پژوهش دانشکده تقدیر نمودند.