جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 18 آبان 1399
کد 223

انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود در سال تحصیلی 1400-1399

انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود در سال تحصیلی 1400-1399

انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود در سال تحصیلی 1400-1399
قابل توجه کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود
 
موضوع: انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 1400-1399
 
نحوه اقدام توسط دانشجوی متقاضی انتقال:
1. دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود لازم است ثبت نام اولیه را انجام و شماره دانشجویی  خود را حداکثر تا تاریخ 24/08/1399 دریافت نموده باشند.
2. دانشجویان جدید متقاضی انتقال لازم است پس از ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی از تاریخ 26/08/1399 لغایت 01/09/1399 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه انتقال شاهد و ایثارگر به آدرس سایت http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir اقدام نمایند.
3- دانشجوی متقاضی می بایستی از واحد آموزش خود پیگیری نماید مبنی براینکه  نسخه پشتیبان اولیه سیستم آموزش به واحد آمار و فناوری اطلاعات معاونت آموزشی وزارت متبوع ارائه گردد. بدیهی است درخواست انتقال دانشجویان جدید در سامانه در صورت ارسال نسخه پشتیبانی دانشکده، توسط اداره کل شاهد وایثارگر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
 
ستاد شاهد وایثارگران دانشکده علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی خوی