جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 18 آبان 1399
کد 224

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز ورودی 95 تا ورودی 98

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز ورودی 95 تا ورودی 98

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز ورودی 95 تا ورودی 98
قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز ورودی 95 تا ورودی 98
موضوع : تکمیل فرم مشخصات پیوستی(البته دانشجویانی که از سهمیه شاهد وایثارگران ورزمندگان در ورود به دانشگاه استفاده کرده اند)
مهلت تکمیل: از مورخه 14/8/99 لغایت 14/9/99
نحوه ارسال فرم تکمیل شده:
  1. به آدرس الکترونیکی: khoy_moshaver@khoyums.ac.ir
  2. ازطریق واتساپ به شماره 09144465347 بنام سلیمان محمدلو (سرپرست ستاد شاهد و ایثارگران دانشکده – کارشناس مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشکده).
هدف : شناسایی دانشجویان عزیز شاهد وایثارگر ، حمایت و پشتیبانی از آنها به لحاظ آموزشی، فرهنگی و رفاهی .
 
ستاد شاهد وایثارگران دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی خوی

                              فرم ثبت مشخصات دانشجویان شاهد و ایثاگر