جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 22 آبان 1399
کد 235

راه اندازی سامانه آزمون آنلاین فرادید در دانشکده

راه اندازی سامانه آزمون آنلاین فرادید در دانشکده

گسترش آموزش مجازی ، یکی از سیاستهای مهم و کلان معاونت آموزش وزارت بهداشت می باشد

راه اندازی سامانه  آزمون  آنلاین فرادید در دانشکده

گسترش آموزش مجازی ، یکی از سیاستهای مهم و کلان معاونت آموزش وزارت بهداشت  می باشد که باتوجه به  بروز بیماری کووید 19 اهمیت این موضوع در ترم اخیردو چندان شد. لذا با توجه به تغییر مسیر آموزش و آزمونها به سمت آنلاین ،سامانه فرادید  خریداری و بر روی سرور اختصاصی معاونت اموزشی راه اندازی شد.بر این اساس دانشجویان و اساتید می توانند در خارج از فضای دانشکده آزمونهای میان ترم و پایان ترم را برگزار کنند. پیش از این نیزآزمونها  ازطریق  سامانه نوید برگزار می شد  که برای بهینه سازی و رضایت بیشتر دانشجویان این سامانه با قابلیتها و امکانات بیشتر در اختیار اساتید و دانشجویان محترم  قرار گرفت.
در این راستا  از زحمات مسئولین محترم IT   و مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه  اقای دکتر یوسفی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

دکتر صدیفی – معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی و دانشجویی