جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 3 آذر 1399
کد 236

عرض تبریک ارتقاء جناب آقای دکتر عبدالله خرمی مارکانی به درجه دانشیاری

عرض تبریک ارتقاء جناب آقای دکتر عبدالله خرمی مارکانی به درجه دانشیاری

عرض تبریک ارتقاء جناب آقای دکتر عبدالله خرمی مارکانی به درجه دانشیاری

جناب آقای دکتر عبدالله خرمی مارکانی

عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

بدينوسيله ارتقاءجنابعالي از مرتبه استادياري به دانشياري كه نشان از توانمندي، شايستگي ها و تجارب ارزشمند علمي و اجرايي شما مي باشد را تبريك عرض مي نمايم. اطمينان دارم اين موفقيت، مقدمه اي براي فعاليت هاي موثرتر جنابعالي در راستاي پيشرفت و ارتقاء جايگاه علم پرستاري و دانشكده علوم پزشكي خوي در كشور خواهد بود. براي جنابعالي از درگاه ايزد منان آرزوي موفقيت، سلامتي، سربلندي و توفيقات روز افزون در خدمت به ميهن عزيزمان را دارم.
از طرف ریاست، معاونت، اساتید و دانشجویان