جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 9 دي 1399
کد 252

مراسم قرائت دعای توسل با رعایت پروتکل های بهداشتی در نمازخانه معاونت آموزشی تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به همراه پک صبحانه نذری

مراسم قرائت دعای توسل با رعایت پروتکل های بهداشتی در نمازخانه معاونت آموزشی تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به همراه پک صبحانه نذری

مراسم قرائت دعای توسل با رعایت پروتکل های بهداشتی در نمازخانه معاونت آموزشی تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به همراه پک صبحانه نذری
این مراسم در نمازخانه معاونت آموزشی تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با قرائت دعای توسل و رعایت پروتکل های بهداشتی برای کارکنان و اساتید دانشکده علوم پزشکی خوی به مناسبت ایام فاطمیه برگزار گردید.