جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 20 دي 1399
کد 257

فراخوان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال 1400

فراخوان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال 1400

فراخوان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال 1400
فراخوان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال 1400
 
حيطه هاي المپياد علمی  دانشجویان علوم پزشکی
موضوع حیطه عنوان حیطه ردیف
(داخلی – اطفال- زنان – جراحی)دروس اصلی پزشکی استدلال بالینی 1
متعاقبا اعلام خواهدشد. تفکر علمی در علوم پایه 2
متعاقبا اعلام خواهدشد مطالعات  میان رشته ای  علوم انسانی و سلامت 3
متعاقبا اعلام خواهدشد مدیریت نظام سلامت 4
متعاقبا اعلام خواهدشد آموزش پزشکی 5
متعاقبا اعلام خواهدشد کارآفرینی  در بستر دانشگاههای هزاره سوم 6 

مزایای شرکت در المپیاد

1- اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر به امضای وزیریا معاون آموزشی محترم وزارت بهداشت برای منتخبین و مدال آوران کشوری
2- اهدای جوایز نقدی ارزنده  و ویژه به منتخبین و مدال آوران کشوری از طرف ریاست محترم دانشگاه
3-عضویت نفرات اول تا سوم انفرادی ورتبه اول گروهی کشوری در دفتر استعدادهای درخشان
4- استفاده منتخبین و مدال آوران کشوری از مزایا و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
5- استفاده منتخبین و مدال آوران کشوری از تسهیلات ادامه تسهیل در مقاطع بالاتر تحصیلی طبق آیین نامه های مربوطه
6- تحصیل همزمان مدال آوران المپیاد کشوری در دو رشته طبق آیین نامه استعداد درخشان

واجدین شرایط ثبت نام

کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی که شاغل به تحصیل بوده و یا 6 ماه پس از دانش آموختگی براساس زمان آزمون غربالگری مرحله اول  کشوری المپیاد می باشد بدون در نظر گرفتن شرط معدل
 
  • دانشجویان دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی حق شرکت در المپیاد را ندارند.


نحوه ثبت نام  در المپیاد دانشگاه

تماس با دکتر شیخ محمدی عضو هیات علمی بهداشت محیط 
مهلت ثبت نام در المپیاد

ازتاریخ  23/9/99 تا 30/10/99