جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 15 فروردين 1400
کد 279

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹ و ۹۸ متقاضی اسکان در خوابگاه مشارکتی پسرانه شهید لطیف زاده

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹ و ۹۸ متقاضی اسکان در خوابگاه مشارکتی پسرانه شهید لطیف زاده

بدین وسیله فرایند و شرایط اسکان در خوابگاه به شرح ذیل می باشد : ۱- مراجعه به اداره امور خوابگاه ها۲- واریز هزینه خوابگاه۳- تحویل فیش واریزی۴- معرفی به خوابگاه

به گزارش خبرگزاری مفدا_خوی ، به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۹ و ۹۸ متقاضی اسکان در خوابگاه مشارکتی پسرانه شهید لطیف زاده می ساند که : 

فرایند و شرایط اسکان در خوابگاه به شرح ذیل می باشد : 
۱- مراجعه به اداره امور خوابگاه ها۲- واریز هزینه خوابگاه۳- تحویل فیش واریزی۴- معرفی به خوابگاه

دانشجویان ورودی ۹۹ و ۹۸ جهت در یافت توضیحات بیشتر به ساختمان  مدیریت فرهنگی خانم پیری مسئول  امور خوابگاه

ها مراجعه نمایید .

شماره تماس : ۰۴۴۳۶۲۶۸۳۶۶