جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 22 اسفند 1397
کد 39

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی تشکیل گردید.
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی در اسفند ماه در محل سالن جلسات معاونت محترم آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی  تشکیل یافت. دستور کار این جلسه بررسی عناوین پیشنهادی موضوعات طرح های تحقیقاتی بود که هر یک بنوبت بررسی شدند.
موضوعات پیشنهادی در حوزه پرستاری شامل تاثیرآندوسکوپی و برونکوسکوپی بر تغییرپذیری شاخص های همودینامیک و اکسیژناسیون، ادراک مادران زائو  نسبت به برش اپی زیاتومی، مهارت بالینی پرسنل اتاق عمل، رعایت فرهنگ ایمنی بر مراقبت های پرستاری فراموش شده و در حوزه مهندسی بهاشت محیط شامل کارایی فرآیند ازن زنی فتوکاتالیستی با استفاده از کاتالیست اکسیدروی در حذف بوتیل پارابن، سنتز نیوزوم های مغناطیسی برای کاربرد تحویل دارو و بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی غیر همگن با استفاده از کاتالیست اکسیدروی در حذف بوتیل پارابن بود که بعداز بحث و فحص پیرامون چرایی و اهمیت هریک از طرح های تحقیقاتی، کلیه موضوعات پیشنهادی با انجام اصلاحات مد نظر شواری پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی مورد تایید و تصویب قرار گرفتند.


 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 22 اسفند 1397
  • ساعت 17
  • توسط مدیر سایت معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی خوی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh