جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 14 ارديبهشت 1398
کد 55

تشکیل اولین و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی

تشکیل اولین و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی

تشکیل اولین و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی
اولین و دومین جلسه شورای پژوهشی سال 1398 دانشکده علوم پزشکی خوی در هفته اول اردیبهشت ماه برگزار گردید.
در طی این جلسات دو پروپوزال طرح تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی خوی مصوب گردید دو طرح تحقیقاتی بررسی تأثیر مراقبت تکاملی بر آگاهی، نگرش و درک پرستاران در مدیریت درد نوزادان در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1397-1398 جزو طرح های ملی وزارت بهداشت  و درومان آموزش پزشکی بوده که در استانهای مختلف کشور اجرا خواهد شد. 
ظرح دیگر با عنوان برررسی تاثیر برنامه مداخله مبتنی بر معنویت بر نگرش به زندگی و تاب آوری در برابر خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی خوی می باشد که سطح بیمارستانهای شهتان خوی اجرا خواهد شد .  طول مدت اجرای این دو طرح به مدت 12 ماه می باشد که تامین اعتبار آن از محل اعتبارات پژوهشی وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی خوی تامین خواهد شد. 
  • نوشته شده
  • در شنبه 14 ارديبهشت 1398
  • ساعت 11
  • توسط مدیر سایت معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی خوی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh