جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 16 ارديبهشت 1398
کد 59

شرکت اساتید و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی

شرکت اساتید و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی

شرکت اساتید و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی دوازدهمین جشنواره شهید مطهری
شرکت اساتید و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی  در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی ودوازدهمین  جشنواره شهید مطهری و اولین جشنواره ایده های نو اورانه دانشجویی در تایخ 11-13 اردیبهشت98
 
جمعی از اساتید وتعدادی از دانشجویان استعدادهای درخشان و کمیته توسعه اموزش دانشجویی  و  مدیرمرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی خوی  در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی ودوازدهمین  جشنواره شهید مطهری و اولین جشنواره ایده های نو اورانه دانشجویی  که در تایخ 11-13 اردیبهشت برگزار شد شرکت کردند. برخی از فعالیتهای ارسالی به این همایش در قالب سخنرانی و پوستر و فرایندهای اموزشی شامل موارد زیر بود .
 
ASSESSING VALIDITY AND RELIABILITY OF STUDENTS’ INDIVIDUAL PERFORMANCE IN SMALL GROUP DISCUSSION IN NURSING RESEARCH METHODS LESSON, URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
تأثیر برنامه مداخله مبتنی بر آموزش قاطعیت بر عزت نفس و ارتباطات بین فردي دانشجویان پرستاري
ارزشیابی به کمک همتایان: راهبردي نو جهت ارتقاي پیامد یادگیري در تدریس روش تحقیق در پرستاري
بررسی تاثیر برنامه مداخله مبتنی بر عادات بهداشتی بر خود مراقبتی و خودکارآمدي دانشجویان -  • نوشته شده
  • در دوشنبه 16 ارديبهشت 1398
  • ساعت 14
  • توسط مدیر سایت معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی خوی
  • ویرایش شده
  • در پنجشنبه 2 خرداد 1398
  • ساعت 12
  • توسط مدیر پورتال
نظرات شما
captcha refresh