جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1398
کد 82

سمینار سراسری

برگزاری سمینار کشوری مجازی دانش پژوهی

برگزاری سمینار کشوری مجازی دانش پژوهی
برگزاری گارگاه مجازی کشوری دانش پژوهی درمعاونت آموزشی با حضور اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی