جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 31 تير 1398
کد 83

اطلاعیه برگزاری کارگاه

اطلاعیه برگزاری کارگاه SPSS مقدماتی و آماروداده پردازی

اطلاعیه برگزاری کارگاه SPSS مقدماتی و آماروداده پردازی
کارگاه آموزشی مهارتی با عنوان برنامه روش ومدیریت تحقیق یک (سطح یک) و سرفصل محتوای " SPSS مقدماتی و آماروداده پردازی" از کارگاههای مصوب توانمند سازی اساتید، روز چهارشنبه 26 تیر ماه 98 از ساعت 8 الی 14 به مدت 6 ساعت توسط مدرسین محترم جناب آقای سخایی و جناب آقای دکتر شرفخانی و با حضور اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در محل انفورماتیک معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده برگزار گردید. دراین کارگاه آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک برای مقایسه میانگین ها-ANOVA  وRepeated measurement analysis مورد بحث و بررسی قرار گرفت.