جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 2 مرداد 1398
کد 84

برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس

برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس

اطلاعیه برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس
کارگاه آموزشی با عنوان برنامه روشه و فنون تدریس سطح یک و سرفصل محتوای " " -مفاهیم یادگیری،آموزش وتدریس - عوامل موثر بر تدریس ویادگیری - برنامه ریزی برای تدریس ، طرح دوره وطرح درس - مبانی یاددهی ویادگیری -یادگیری مفهومی ونقشه ذهنی ،رویکردها وسبک های یادگیری و....  -فیدبک ورفلکشن-اصول یادگیری بزرگسالان " از کارگاههای مصوب توانمند سازی اساتید، روز سه شنبه 1 مرداد ماه 98 از ساعت 8:30 الی 14:30 به مدت 6 ساعت توسط مدرس محترم جناب آقای دکتر یوسف محمدپور و با حضور اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در محل سالن جلسات معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده برگزار گردید.