جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398
کد 86

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل می رساند

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل می رساند

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل
به نام خدا
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل
امتحان پیش کارورزی از دروس تخصصی اتاق عمل روز شنبه 98/6/23 ساعت 10 صبح در معاونت آموزشی تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار خواهد شد. شرکت کلیه دانشجویان در این امتحان و کسب نمره قبولی جهت ورود به کارورزی الزامی است.
دکتر عبدالله خرّمی مارکانی
مدیر گروه