جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398
کد 87

قابل توجه دانشجویان کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل و کاردانی فوریتهای پزشکی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل و کاردانی فوریتهای پزشکی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل و کاردانی فوریتهای پزشکی
به نام خدا
به اطلاع دانشجویان کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل و کاردانی فوریتهای پزشکی می رساند که دوره کارآموزی دانشجویانی که در ترم بهار 98 تجدید دوره شده اند از تاریخ 98/6/9 روز شنبه شروع خواهد شد. حضور در برنامه کارآموزی طبق برنامه تنظیمی الزامی است.
دکتر عبدالله خرّمی مارکانی
مدیر گروه