جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 20 شهريور 1398
کد 99

برنامه پاییز 98-99

برنامه پاییز 98-99

برنامه پاییز 98-99
برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی 98
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ورودی مهر 96
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ورودی مهر 97
برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل در نیمسال اول 99 - 98

برنامه هفتگی ترم 5 دانشجویان رشته بهداشت عمومی ورودی96
برنامه هفتگی ترم 3 دانشجویان رشته بهداشت عمومی ورودی97
برنامه هفتگی دانشجویان رشته بهداشت عمومی ترم 1 ورودی 98

برنامه هفتگی دانشجویان ترم 5 رشته کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی 96
برنامه هفتگی دانشجویان ترم 3 رشته کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی97
برنامه هفتگی دانشجویان ترم 1 رشته کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی 98

برنامه کارآموزی ترم 2 کاردانی فوریتهای پزشکی در نیمسال اول 99 -98
برنامه کارآموزی در عرصه کاردانی فوریتهای پزشکی در نیمسال اول 99 - 98
برنامه هفتگی دانشجویان رشته فوریت های پزشکی ورودی بهمن 97

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری ورودی 95
برنامه کارآوزی: عرصه  دانشجویان:پرستاری ورودی: 95
برنامه کارآوزی: عرصه  دانشجویان:پرستاری ورودی: 95

برنامه کارآوزی: سلامت بزرگسالان و سالمندان و روانپزشکی  دانشجویان:پرستاری  ورودی:96
برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری ورودی 96
برنامه امتحانی دانشجویان رشته پرستاری ورودی 96 ترم 5
ریز برنامه کلاسی دانشجویان رشته پرستاری

برنامه کارآوزی: سلامت بزرگسالان و سالمندان و روانپزشکی  دانشجویان:پرستاری  ورودی:97
برنامه امتحانی رشته پرستاری ترم 3 ورودی 97
برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری ورودی 97
ریز برنامه کلاسی دانشجویان رشته پرستاری ورودی 97

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری ورودی 98
برنامه امتحانی دانشجویان پرستاری ورودی 98 ترم 1
ریز برنامه کلاسی دانشجویان رشته پرستاری ورودی 98
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 20 شهريور 1398
  • ساعت 16
  • توسط مدیر سایت معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی خوی
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه 24 شهريور 1398
  • ساعت 12
  • توسط مدیر سایت معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی خوی
نظرات شما
captcha refresh