جست و جو در پرتال

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی

نام و نام خانوادگی:دکتر اسرافیل عسگری
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:
sasgary@gmail.com
رزومه

تماس با ما

آدرس : خوی – بلوار ولیعصر – معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، دانشکده علوم پزشکی خوی
شماره تماس : 36252555 - 044  ،  36255777 - 044 و  36252744 - 044
دورنگار :         36257668 - 044

 
نام و نام خانوادگی سمت شمار تماس آدرس پست الکترونیکی
دکتر اسرافیل عسگری مدیر گروه داخلی 130 sasgary@gmail.com