جست و جو در پرتال

معرفی مدیر امور فرهنگی و دانشجویی

كار فرهنگی باید با نام خدا و برای خدا باشد.


نام: تقی
نام خانوادگی: آذرسا
سمت: مدیر امور فرهنگی و دانشجویی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی جرای
سوابق اجرایی:  
-    مسئول امور اداری و مالی معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی
-    مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی
-    عضو شورای پژوهشی دانشکده
-    عضو شورای آموزشی دانشکده
-    دبیر و عضو شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشکده
-    مدیر مسئول، سردبیر و عضو هیات تحریریه نشریه های علم آوران، بسیج جامعه پزشکی  و حامی
-    دبیر و عضو شورای انظباطی دانشجویان

مدیریت فرهنگی شامل سه اداره امور فرهنگی ، فوق برنامه و قرآن عترت درراستاي حفظ و اشاعه ارزش هاي اسلامي ملي فعاليت هاي متنوعي را مديريت و اجرا مي نمايد . فعالیت های دانشجویی در مديريت فرهنگي در قالب کانون ها و تشکل هاي دانشجويي و رابطين فرهنگي در محيط هاي خوابگاهي ساماندهي مي شود. این فعالیت ها، اردوها ، نشریات دانشجویي کلاس ها و کارگاههاي فرهنگي مذهبي و فوق برنامه همايش ها، نمايشگاهها، فضا سازي، مسابقات، جشنواره هاي فرهنگي هنري، کرسي هاي آزاد انديشي، انجام پژوهش هاي فرهنگي و فعاليت هاي سايبري را شامل مي شود. مدیریت امور دانشجویی شامل اداره امور خوابگاه ها، رفاه و خدمات دانشجویی، امور تغذیه، مرکز مشاوره دانشجویی و نقلیه دانشجویی می باشد.

تلفن تماس :   36268366 - 044