۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۸ خرداد
شورای فرهنگی
شورای فرهنگی دانشکده
به منظور هماهنگ نمودن برنامه های فرهنگی دانشگاه در چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف مراجع و نهادهای ذیربط و همکاری با رییس دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل می شود.
ترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشکده:
- رییس دانشکده به عنوان رییس شورا
- معاون دانشجویی فرهنگی
- مدیر فرهنگی
- یک نفر عضو هیات علمی با رعایت شرایط به انتخاب رییس دانشکده
- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده
- رییس جهاد دانشگاهی واحد ذیربط
- نماینده بزرگترین تشکلهای اسلامی دانشجویی (تشخیص بزرگترین تشکل با هیات نظارت دانشکده خواهد بود.)
- یک نفر دانشجو از دوره های تخصصی (کارشناسی  به بالا) به انتخاب رییس دانشکده
- مسئول بسیج دانشجویی دانشکده یا نماینده تام الاختیاری وی.
- شورای فرهنگی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور حداقل نصف باضافه یک اعضا رسمی است و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضر معتبر است در صورتی که آرای اعضای شورا به تساوی برسد آرای جمعی که ریاست دانشکده در آن قرار دارد ملاک عمل خواهد بود.
- مدت عضویت استاد و دانشجویی که با تایید رییس دانشکده یا توسط او انتخاب می شوند دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
- وظایف شورای فرهنگی:
- وظایف شورای فرهنگی عبارت است از:
الف) برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشکده
ب) همکاری برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه های متناسب فرهنگی و تبلیغاتی
ج) ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و تشکلهای اسلامی
د) برنامه ریزی و تعیین خط مشیء فعالیتهای فوق برنامه دانشکده با همکاری معاونت دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی با همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استاد و دانشجو با همکاری معاونت آموزشی.
ه) همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها، جلسات و برنامه های آموزشی مشترک
و) برنامه ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی
ز) شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجویی و فرهنگی.


تاریخ به روز رسانی:
1400/05/23
تعداد بازدید:
525
Powered by DorsaPortal