۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۸ خرداد
شرح وظایف
شرح وظایف:
•    اطلاع رسانی به مشمولین قانون آموزش مداوم
•    برنامه ریزی جهت پذیرش و ثبت نام متقاضیان جامعه پزشکی و پیراپزشکی در برنامه های آموزش مداوم
•    همکاری با سازمانهای نظام پزشکی و انجمن های علمی جهت اجرای برنامه
•    مکاتبه با واحدهای پشتیبانی و تابعه جهت همکاری در اجرای برنامه
•    نظارت و اجرای برنامه آموزش مداوم با توجه به جدول زمانبندی شده
•    اخذ مجوز اجرای برنامه ها
•    صدور گواهی شرکت در برنامه ها جهت مشمولین آموزش مداوم
•    صدور گواهی سخنرانی جهت سخنرانان برنامه های آموزشی
•    ارزشیابی برنامه ها و ارسال نتایج ارزشیابی انجام شده به اساتید
•    اجرای آخرین دستور العمل ها و بخشنامه های ارسالی از اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
•    پیگیری فعالیتهای آموزشی از جمله خود آموزی و آموزش های الکترونیکی
•    هماهنگی با معاونت آموزشی و ریاست محترم دانشگاه جهت تشکیل جلسات شورای آموزش مداوم و سیاستگزاری اهداف واحد
•    صدور گواهی نهایی
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/02
تعداد بازدید:
531
Powered by DorsaPortal