۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
تعاریف
تعاریف دفتر ارتباط با صنعت
ماده 1- منظور از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، دفتری در دانشگاه است که زمینه همکاری دانشگاه را با صنایع و دستگاههای اجرایی فراهم نموده و در زمینه (برنامه های آموزشی و انجام پروژه های تحقیقاتی، از طریق اعقاد قرارداد با دانشگاه (موافقت نامه، تفاهم نامه و ...) فعالیت می نماید.
ماده 2- منظور از دانشگاه در این آئین نامه، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی و دیگر موسسات وابسته به آن است.
ماده 3- صنایع به کلیه کارخانجات و مراکز صنعتی و دستگاههای اجرایی اطلاق می شود که با هماهنگی وزارت صنایع و معادن و موافقت آن دایر گردیده و در حال حاضر مشغول فعالیت می باشد.
ماده 4- دستگاه اجرایی شامل کلیه سازمان ها، نهادها، شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می باشد.
ماده 5 - طرح یا پروژه تحقیقاتی به کلیه پروژه های مطالعاتی، اجرایی، مشاوره ای و نظارتی اطلاق می شود.
ماده 6 - برنامه های آموزشی، شامل برگزاری سمینارها، کنگره ها، کنفرانس ها، برگزاری دوره های آموزشی برای صنایع و دستگاههای اجرایی، تدریس در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی یا در صنایع و دستگاههای اجرایی و بالعکس و فعالیت های این چنینی می باشد.
ماه 7- مجری برنامه های آموزشی و یا پروژه های تحقیقاتی، معاونت آموزشی یا پژوهشی دانشکده، عضو یا اعضای هیئت علمی خواهند بود.
ماده 8- هزینه بالا سری، درصدی از اعتبارات طرح است که به نفع دانشگاه کسر و به حساب جاری درآمدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه واریز می گردد.
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/10
تعداد بازدید:
478
Powered by DorsaPortal