۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
تشکیلات
تشکیلات دفتر ارتباط با صنعت
ماده 1 - دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یکی از مدیریت های زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.
ماده 2- اعضای دفتر شامل مدیر دفتر و کارشناس مرتبط با امور دفتری است. مدیر دفتر از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و حتی الامکان دارای مدرک دانشگاهی Ph.D و سوابق و تجربیات لازم می باشد، که ابلاغ نامبرده توسط ریاست دانشگاه تحت عنوان « مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه » صادر می گردد.
تبصره 1- عضو هیات علمی که به سمت مدیر دفتر گمارده می شود بهتر است، حتی الامکان از بین یکی از رشته های علوم پایه و بهداشت انتخاب گردد.
تبصره 2 - رئیس دانشگاه نسبت به معرفی مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به مرکز پژوهش های علمی علوم پزشکی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی کشور و دستگاههای اجرایی استان اقدام می نماید.
ماده 3- کارشناس امور دفتری، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه پس از حداکثر 2 ماه به معاونت اموزشی و پژوهشی دانشگاه پیشنهاد و ابلاغ وی توسط معاونت پژوهشی صادر میگردد.
ماده 4- محل دفتر در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه خواهد بود.
ماده 5- مکاتبات دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه پس از تفویض اختیار از سوی معاونت پژوهشی و یا رئیس دانشگاه با امضای مدیر دفتر اعتبار خواهد داشت .
ماده 6 – جلسات مربوط با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور مدیر دفتر به عنوان رئیس جلسه و در صورت لزوم معاونت پژوهشی دانشگاه رسمیت می یابد و مفاد صورت جلسه های آن پس از تنظیم لازم الاجرا خواهند بود.
ماده 7 – تشکیل کمیته های کارشناسی در هر دانشکده که اعضای ان مرکب از برخی از مدیران گروههای آموزشی، مدیران بخش های تحقیقاتی و در صورت لزوم اعضای هیات علمی خواهند بود .
ماده 8 – تشکیل شورای ارتباط با صنعت دانشگاه که اعضای آن مرکب از نمایندگان دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و مدیر پژوهشی دانشگاه خواهد بود .
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/10
تعداد بازدید:
511
Powered by DorsaPortal