۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
وظایف
وظایف
ماده 1- ارتباط مستمر با IRO  به عنوان هسته اصلی تشکیل دهنده دفتر ارتباط با صنعت در وزارت بهداشت و درمان و آشنایی با برنامه های آن ، مدیر دفتر گزارش های 3 ماهانه از فعالیت های دفتر تنظیم و به اطلاع IRO  می رساند .
ماده 2- ارتباط با دیگر دفاتر ارتباط با صنعت دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور و مبادله تجربیات و اطلاعات
ماده 3- تهیه مجموعه ای تحت عنوان «راهنمای توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی خوی در خصوص همکاری با صنایع و دستگاههای اجرایی». این کتاب حاوی لیستی از هرگونه توانمندی های آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای، اجرایی و دیگر خدماتی است که دانشگاه می تواند به صنایع و دستگاههای اجرایی عرضه نماید.
ماده 4- برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن صنایع و دستگاههای اجرایی استان با توانایی های دانشگاه، از طریق مراجع تصمیم گیری در استان، گفتگو با صاحبان صنایع و مدیران دستگاههای اجرایی و یا از طریق برگزاری همایش ها
ماده 5 – برگزاری جلسات با کمیته های کارشناسی دانشکده ها به منظور تبادل نظر در زمینه های مختلف همکاری های تحقیقاتی و آموزشی
ماده 6 - دریافت پروژه های پیشنهادی صنایع و دستگاههای اجرایی و ارائه ان به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع در دانشگاهها
ماده 7- فراهم نمودن امکان ارتباط مجری و یا مجریان طرح تحقیقاتی و یا آموزشی با صنایع و دستگاههای اجرایی از طریق مذاکره و صدور معرفی نامه
ماده 8 - شناسایی دقیق صنایع، کارخانجات و دستگاههای اجرایی به همراه اولیت های تحقیقاتی آنها
ماده 9 - فراهم نمودن زمینه همکاری صنایع و دستگاههای اجرایی با دانشگاه، به هنگام برگزاری همایش ها ، سمینارها ، کنگره ها ، کنفرانس ها و یا کارگاههای آموزشی در دانشگاه، استفاده از تسهیلات و هر گونه خدمات رفاهی از آنها ، همچنین فراهم نمودن زمینه عرضه دست آوردها و تولیدات صنایع و دستگاههای اجرایی در غالب برگزاری نمایشکاهها به هنگام برگزاری گردهمایی.
ماده 10 - فراهم نمودن هرگونه خدمات متقابل دانشگاه با صنعت و دستگاههای اجرایی که منجر به ارتقاء علمی و عملی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه می گردد.
ماده 11- برنامه ریزی در خصوص بازآموزی شاغلین صنایع و دستگاههای اجرایی در زمینه های مرتبط با سلامت، داروسازی، صنایع غذایی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، محیط زیست، توانبخشی و خدمات پرستاری
ماده 12- استفاده از متخصصین صنایع و دستگاههای اجرایی در امر آموزش کاربردی برای دانشجویان و یا اعضای هیات علمی
ماده 13 – دفتر ارتباط با صنعت موظف است برنامه ریزی لازم جهت بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه از صنایع را فراهم نماید تا زمینه همکاری های دو طرفه در انجام تحقیقات بیشتر فراهم گردد.
ماده 14- فراهم نمودن زمینه جذب دانشجویان و اشتغال آنان پس از فراغت از تحصیل در صنایع و یا دستگاههای اجرایی
ماده 15 – دفتر ارتباط با صنعت موظف است، طرح های واگذاری به دانشگاه را به مجریانی واگذار نماید که در اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی موظف آنها خللی وارد نگردد.
ماده 16 - دفتر ارتباط با صنعت در تمام مراحل اجرای برنامه های آموزشی وتحقیقات نظارت داشته و گزارش های میانکار و نهایی برنامه ها و طرح ها را در جلسات شورای آموزشی یا پژوهشی دانشگاه مطرح می نماید.
ماده 17- انتشار اطلاعات و اخبار دفتر ارتباط با صنعت از طریق رسانه های خبری
ماده 18 – کلیه مکاتبات مرتبط با فعالیت های دفتر توسط مدیر دفتر تنظیم و به امضای وی و یا معاونت پژوهشی دانشگاه و در صورت لزوم رئیس دانشگاه می رسد.
ماده 19 – کلیه مکاتبات دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در بایگانی معاونت پژوهشی و دفتر ارتباط با صنعت نگهداری خواهد شد.
ماده 20- مدیر دفتر موظف است مجموعه ای علمی از مجلات، کتب داخلی و خارجی مرتبط را که با مقوله دانشگاه وصنعت مرتبط است تهیه و در محل دفتر گردآوری نماید
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/10
تعداد بازدید:
474
Powered by DorsaPortal