۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
معرفی کمیته اخلاق

معرفی کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده علوم پزشکی خوی

 به موازات ارتقاء دانشکده پرستاری و بهداشت خوی به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی، تلاش ها جهت انسجام و استقلال اهم فعالیت ها و فرآیندهای تحقیقات و فناوری در این دانشکده افزایش یافت. یکی از الزامات استقلال فرآیندهای تحقیقات و فناوری اخذ مجوز و راه اندازی کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی می باشد که در این راستا تلاش های صورت گرفته منجر به اخذ اعتبارنامه کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده علوم پزشکی خوی در مورخ 13/06/1397 گردید. شایان ذکر است که کمیته مذکور از نظر سلسه مراتب در رده کارگروه های اخلاق در پژوهش موسسه/ منطقه ای قرار دارد و اعتبارنامه اولیه آن به مدت دو (2) سال صادر گردید. بر این اساس تمامی فرآیندهای داوری، تصویب و صدور مصوبه (کد) اخلاق در دانشکده علوم پزشکی خوی صورت می پذیرد.

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/14
تعداد بازدید:
20
Powered by DorsaPortal