۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط
مدیر گروه بهداشت
 
نام و نام خانوادگی:دکتر اسرافیل عسگری
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:
sasgary@gmail.com
رزومه
 
    شرح وظایف مدیر گروه آموزشی
 -ارائه برنامه های اجرایی برای رشد کمی و کیفی آموزشی و توسعه گروه آموزشی ذیربط حداکثر سه ماه پس از صدور حکم، با مشارکت کلیه اعضای گروه و براساس طرح جامع راهبردی دانشگاه
- تدوین و ارائه تقویم و برنامه زمان بندی حضور خود و اعضاء هیات علمی گروه، جلسات و سایر فعالیتهای (آموزشی و پژوهشی) مرتبط با گروه آموزشی و اطلاع رسانی موثر و شفاف در این زمینه به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
- مستند سازی اسناد و سوابق در گروه و ساماندهی و طراحی بانک اطلاعات مدون گروه
- جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گروه و تصمیم گیری های ذیربط
- اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه آموزشی براساس دستورالعمل های ابلاغی و مستند سازی نتایج آن به طور ادواری به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی گروه و ارائه آن به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
- روز آمد نمودن و باز نگری برنامه های درسی و آموزشی گروه و نظارت و اجرای دقیق برنامه های درسی مصوب و بازنگری شده با رعایت قوانین مربوط
- برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای هیات علمی و دانشجویان
- برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها، میز گردها، کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت تخصصی
 - پاسخگویی مکتوب، دقیق، کارشناسانه و به موقع به درخواستها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولان دانشکده و دانشگاه
- مشارکت و همکاری در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص (هیات علمی و کارشناس) و تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی برای گروه آموزشی
- تهیه گزارش عملکرد فعالیتهای گروه و اعضای هیات علمی ذیربط در پایان هر سال تحصیلی و در پایان دوره مدیریت و ارائه آنها به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
- توزیع عادلانه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بین اعضای هیات علمی گروه ( دروس، پایان نامه ها، رساله ها و سایر موارد
- نظارت بر انجام فعالیتها در گروه و اجرای ضوابط و آیین نامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری و مالی و سایر مصوبات شوراهای دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی جهت انجام طرحهای پژوهشی کاربردی و مورد نیاز کشور به کمک اعضای هیات علمی در گروه
- همسو نمودن فعالیتهای گروه با راهبردها و سیاستهای کلان دانشکده و دانشگاه- برنامه ریزی و نظارت بر تصویب و اجرای به موقع پایان نامه ها، رساله ها، آزمونها و سمینارهای دوره ای دانشجویان
-  برنامه ریزی برای توسعه رشته تحصیلی در گروه و تاسیس گرایشهای کاربردی مورد نیاز و ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای در گروه
- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای اعضای هیات علمی گروه به منظور اختصاص وقت مشاوره علمی و فرهنگی و تعامل با دانشجویان
-برنامه ریزی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی و محیط زیست در فعالیتهای گروه
-  تلاش و ترغیب اعضای هیات علمی در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی (مقاله علمی - پژوهشی، علمی ترویجی، کنفرانسها، تالیف و تصنیف، نقد کتاب، اختراع، جشنواره های علمی ، هنری، مسابقات بین المللی و...)
 -انجام سایر امور ارجاعی از سوی دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی بهینه برای ارائه دروس آموزشی و نظارت بر ثبت نام دانشجویان در آغاز هر ترم.
- رعایت مقررات و قوانین و ضوابط مالی در کسب درآمدها و هزینه کرد
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
702
Powered by DorsaPortal