۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
اعضا هیات علمی
اعضا هیات علمی گروه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر اسرافیل عسگری
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:
sasgary@gmail.com
رزومه
 
 
نام و نام خانوادگی:دکتر بایرام هاشم زاده
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:Bayramh53@gmail.com
رزومه
 
 
نام و نام خانوادگی:دکتر امیر شیخ محمدی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:Asheikh1359@gmail.com
رزومه
 
 
نام و نام خانوادگی:دکتر رحیم شرفخانی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:اپیدمیولوژی
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:r_sharafkhani@yahoo.com
رزومه
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر حبیبه متین
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مدرک: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: habibehmatin@gmail.com
 
 نام و نام خانوادگی: دکتر محمد سعادتی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
پست الکتر.نیکی: hcm.2020@gmail.com
 
 
نام و نام خانوادگی:مبین سخنور
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مدیریت خدمات بهداشتی
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی : mobinsokhanvar16@yahoo.com
 رزومه
 
نام و نام خانوادگی:محمد آقانژاد
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
پست اکترونیکی:aqanaghad.eh@gmail.com
               
نام و نام خانوادگی:دکتر مرادعلی زارعی پور
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
z.morad@yahoo.com پست الکترونیکی:
رزومه         طرح درس        لاگ بوک
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/22
تعداد بازدید:
1051
Powered by DorsaPortal