۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۸ خرداد
شرح وظایف سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
•  صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
•  نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه
•  ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
•  نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
•  پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
•  گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
•  تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
•  انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
•عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/04
تعداد بازدید:
539
Powered by DorsaPortal