۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۸ خرداد
اهداف و رسالت گروه
  رسالت و اهداف
بیانیه رسالت(Mission)
•    گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در صدد است با استفاده از آخرین یافته های علمی و انجام پژوهش در حیطه علوم پزشکی و بهداشت و با تکیه بر ارزشهایی نظیر تکریم و احترام ارباب رجوع، حفظ شئونات و ارزشهای اسلامی در محیط کار، قانونمداری، مشارکت جویی و کیفیت محوری و همچنین با استفاده از روشهای نوین و کارآمد تدریس ضمن ارتقاء توانمندی اعضاء هیئت علمی و کارکنان با تربیت نیروی انسانی کارآمد و تولید علم، در اعتلاء علوم بهداشتی و به تبع آن ارتقاء سطح سلامت جامعه سهم قابل توجهی ایفاء نماید. مشتریان ما دانشجویان،‌ اعضاء هیئت علمی و محققین، نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امر سلامت جامعه و مردم هستند.
•    تعریف رشته بهداشت عمومی: بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانشجویان آن در جهت حفاظت در ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانشجویان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم و مهارت و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.
•    رسالت رشته بهداشت عمومی:  آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی، و راه کارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد است.
دور نما (Vission)
•    گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی با تربیت نیروی انسانی کارآمد، گسترش و تعمیق پژوهش در حیطه علوم  بهداشتی در صدد است مرزهای دانش را درنوردیده و در ارتقاء سلامت جامعه خویش سرآمد دانشکده های هم سطح خود در کشور و کسب جایگاه ممتاز ملی در شمالغرب کشور و جایگاه بین المللی در بین کشورهای منطقه و مایه افتخار و سربلندی ملت خویش شود. و در زمینه تربیت نیروی انسانی و تولید دانش تخصصی مورد نیاز جهت بهره مندی مطلوب  از محیط زیست با تاکید بر کاهش  و مدیریت مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی گام بردارد. این امر مهم با جذب نیروی انسانی توانمند، آموزش مستمر و انجام تحقیقات کاربردی محقق خواهد شد.
اهداف گروه
•    مشارکت در بهبود نظام بهداشتی و درمانی کشور
•    ارتقاء دانش بهداشتی کشور
•    تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه علوم بهداشتی
•    افزایش بهره وری نظام اجرائی دانشکده
•    هدف از راه اندازی این مقطع، تربیت دانش آموختگانی است که مهارت لازم در زمینه انجام وظایف شغلی یک کارشناس بهداشت محیط و عمومی، شامل موارد زیر را داشته باشند:
-    ارتقاء سطح بهداشت جامعه
-    شناسایی عملیات و فرایندهای مؤثر در بهسازی محیط
-    شناخت و بکارگیری تجهیزات سنجش و اندازه گیری آلاینده ها و نیز کنترل آلودگی
-    آشنایی با روش های ارزشیابی، پایش و مدیریت بهداشت محیط و محیط زیست
-    شناخت قوانین، استانداردها و برنامه های کنترل آلودگی
•    با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای جامعه، خانواده و فرد با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، خانواده و فرد آشنا باشند.
•    در چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی بر چگونگی تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.
•    از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمیها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح جامعه آگاهی داشته باشند.
ماموریت
•    ماموریت گروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی تربیت دانش آموختگانی با بالاترین کیفیت علمی و عملی ممکن و تولید علم از راه تحقیق، توسعه و فعالیتهای پژوهشی و نیز ارائه خدمات به جامعه، کشور و متخصصین بهداشت محیط وبهداشت عمومی در راستای اهداف فوق الذکر است.
نیازسنجی 5 ساله گروه بهداشت
1-پذیرش سالانه حداقل 25 دانشجو برای هر یک از رشته های کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی
2-تثبیت و افزایش تعداد استخدامی پیمانی و رسمی اعضاء هیأت علمی در هر دو رشته مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی یه تعداد حداقل 5 نفر برای هر گزوه تا سال 1405
3- تثبیت نهایی وضعیت استخدام اعضاء هیأت علمی متعهد خدمت موجود در گروه تا سال 1405
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/18
تعداد بازدید:
381
Powered by DorsaPortal