۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
برنامه استراتژیک گروه
برنامه استراتژیک گروه پرستاری
رسالت گروه داخلی جراحی
 تربیت پرستاران متعهد، کارآزموده، مسئولیت پذیر، دارای شایستگی های حرفه ای در حیطه های بالینی، اخلاق حرفه ای، آموزشی و پژوهشی منطبق بر اصول علمی بر اساس نیازهای سلامتی / بهداشتی جامعه  جهت مراقبت، حفظ و ارتقاء سطح سلامت گروه های مخاطب
 
اهداف پرستاری
1.                   پرستاران کارشناس در راستای تامین نیاز و تقاضای نظام سلامت کشور تربیت گردد.
2.                   سطح علمی و توانمندی اعضای گروه برای تربیت نیروی انسانی کارآمد ارتقا داده شود.
3.                   با استفاده از  نظریه های پرستاری و مدل های آموزشی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی طراحی و اجرا گردد.
4.                   با استفاده از مهارت، دانش و فن‌آوری جدید مربوط به دانش دیسیلین پرستاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه تدوین گردد
5.                   با استفاده از راهبردهای تفکر انتقادی، حل مسئله و تصمیم‌گیری برنامه های درسی و آموزشی  طراحی و اجرا شود.
6.                   به منظور ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی/ پژوهشی / بالینی، نوآوری و ایجاد تغییر در عملکرد پرستاری مد نظر قرار گیرد.
 
راهبردهای اجرایی گروه پرستاری
•                     به کارگیری تفکر خلاق/ انتقادی و روش حل مسئله در آموزش پرستاری
•                     تنظیم روش ها نوین/ فعال تدریس براساس اهداف آموزشی گروه داخلی و جراحی
•                     طراحی برنامه آموزش مبتنی بر نقش ها و وظایف حرفه ای در آموزش بالینی                          
•                     ارائه برنامه های درسی به صورت ترکیبی از مدرس محوری و دانشجو محوری در جهت تقویت خودآموزی و یادگیری مستمر
ارزش ها ( Values)
1.           خدا محوری با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
2.            شفافیت و پاسخگویی دانشکده در قبال جامعه، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان
3.            رعایت اخلاق حرفه ای، پژوهشی و آموزشی
4.             انجام کار گروهی (team work) در تمامی سطوح دانشکده
5.            تقویت تعاملات آموزشی در سطح ملی
6.            تفکر استراتژیک در حل مسایل
7.            نوگرایی و پرورش استعدادها و خلاقیت ها
8.           پاسخ گویی به نیازهای جامعه
9.           تاکید بر شایسته سالاری در انتصابات و بهره مندی از همه ظرفیت های منابع انسانی
10.        توانمند سازی کارکنان و تقویت و توسعه مشارکت های آنان
11.        ثبات و پایداری در اصول
12.        مشتری مداری و  احترام به ذینفعان  
 
نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT)
نقاط قوت(Strengths):
 وجود اعضای هیأت علمی توانمند و با تجربه
 وجود شورای آموزشی فعال  
  فعال بودن وب سایت آموزشی دانشکده
  وجود روند رو به رشد ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی
 وجود مراکز آموزشی درمانی تخصصی برای آموزش بالینی
  قدمت  25 سال دانشکده
  وجود کتابخانه با برخورداری از کتابهای متنوع و تخصصی به روز
  اشتغال به تحصیل تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده در مقطع Ph
   وجود پراتیک فعال پرستاری
  فعال بودن هسته پیشرفت تحصیلی و فرایند اساتید مشاور در دانشکده ها
نقاط ضعف(Weakness):
1-                   عدم تناسب عضو هیئت علمی به دانشجو
2-                  بالا بودن حجم فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی
3-                   پایین بودن سرعت اینترنت
4-                   کمبود تجهیزات آموزشی (کتابخانه ای  ، کامپیوتر و ...) در مراکز آموزشی و درمانی جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشکده
5-                  عدم وجود مراکز آموزش مهارتهای بالینی (Skill lab) استاندارد و فعال پرستاری
6-                  عدم وجود فضاهای آموزشی متناسب در بیمارستان ها
  فرصت ها(opportunities):
1-                  وجود سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور و نقشه جامع علمی به عنوان مبنا و راهنمایی در جهت تدوین برنامه استراتژیک
2-                  سیاستگذاری وزارت متبوع بر گسترش کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی
3-                  وجود فرصت های علمی تحقیقاتی و وجود بستر مناسب برای برنامه های آموزشی و پژوهشی
4-                  سیاستگذاری معاونت آموزشی وزارت متبوع بر ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی توسط اساتید دانشگاهها
5-                  توجه عمومی مردم به سلامت
تهدیدها(Threats):
1-     ناکافی بودن نامشخص بودن روند و زمان تخصیص اعتبارات به دانشکده
2-     نبود سیاست جامع و مدون در خصوص امور رفاهی اعضاء هیات علمی در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3-     تمرکز بیشتر آئین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی به انجام فعالیتهای پژوهشی در مقایسه با آموزش
4-     عدم تناسب تعداد مجوز ها و تعداد پستهای جذب هیأت علمی با روند توسعه دانشکده
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/17
تعداد بازدید:
9
Powered by DorsaPortal