۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
تاریخچه گروه اتاق عمل
تاریخچه گروه اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی خوی
رشته اتاق عمل در ایران در مقطع کاردانی بین سالهای 1366 تا 1380 و در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از سال 1387 در دانشکده های مختلف سطح کشور راه اندازی گردید. این گروه در حال حاضر 4 نفر عضو هیأت علمی دو نفر عضو غیرهیأت علمی بصورت مربی کارشناسی ارشد پرستاری با سابقه کار در اتاق عمل و ارشد علوم تشریح با پایه اتاق عمل و 2 نفر PhD پرستاری و یک نفر عضو غیرهیئت علمی (نیروی طرحی ) دارد.
این رشته در دانشکده علوم پزشکی و معاونت آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی  به دانشجویان ارائه می گردد. در این دانشکده گروه اتاق عمل متولی  اداره دانشجویان در  رشته اتاق عمل می باشد. این گروه مسئول ارائه دروس اتاق عمل  به دانشجویان مقطع کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی پرستاری می باشد. این دانشکده از نیمسال اول 1394 مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی اتاق عمل نموده است .
فلسفه گروه آموزشی اتاق عمل
بیمار بعنوان یک فرد انسانی دارای ابعاد جسمی ، روانی ، عاطفی و ... است و قادر است بطور مستقل روش درمان جراحی را انتخاب کند. دانش آموختگان رشته اتاق عمل در راستای ارتقاء سطح سلامت با رفع نیازهای همه جانبه بیمار در دوره قبل ، حین و بعد از عمل کلید پیشگیری از بسیاری از عوارض را بدست دارند. فلسفه وجود گروه آموزشی اتاق عمل تعلیم و تربیت دانشجویان ماهر، توانا، فرهیخته ، مسئولیت پذیر با ارزشهای والای انسانی نشأت گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقاء سطح سلامت در جهت رفع نیازهای همه جانبه بیماران در مورد قبل، حین و بعد از اعمال جراحی می باشد.
رسالت آموزشی گروه
تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآمد که با کسب توانائیهای حرفه ای در اتاق عمل و بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز ، خدمات مورد نیاز مراقبتی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت حفظ ، ارتقاء و تعمیم سطح سلامت بیمار و جامعه ارائه دهند.
اهداف کلی آموزشی گروه  :
الف) ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان اطاق عمل، پرستاری و مامایی که با دانش و عملکرد کافی در مورد مفاهیم پایه مراقبت از بیمار و تکنیکهای جراحی پاسخگوی نیازهای بهداشتی درمانی جامعه باشند.
ب) بازنگری دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمی و نیازهای آموزشی جامعه و فراگیران و ارسال بازخورد به سیستم آموزشی و کشور
ج) توانمندسازی اساتید همگام با پیشرفت علم و پیدایش روشهای نوین جراحی و مراقبت از بیمار
د) ایجاد دوره های آموزش مداوم بر اساس نیازسنجی بمنظور تقویت دانش و عملکرد اساتید و نیز پرسنل شاغل
ه ) تعیین حداقل های یادگیری ضروری برای رشته اطاق عمل و بازنگری مداوم آنها بر اساس کارنامه عملکرد بالینی
و) اجرای آموزش و ارزشیابی فراگیران بر اساس روشهای نوین و ارزیابی تأثیر این روشها
رسالت پژوهشی گروه
تربیت نیروی انسانی محقق، کارآمد، خلاق و دارای تفکر انتقادی که با مشارکت و همکاری با نظام سلامت قادر به انجام پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به حرفه و پاسخگویی به پرسشها و نیازهای انسانی در جهت ارتقاء سلامت جامعه باشند و نیز توسعه سطح مشارکت جمعی در انجام فعالیتهای پژوهشی در گروه و بین گروهی
اهداف کلی پژوهشی گروه
1-تربیت و تعلیم دانشجویانی که شایستگی تحقیق و پژوهش را داشته باشند.
2-بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی در زمینه مراقبت، آموزش و حمایت از بیماران در اتاق عمل
3-بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی مربوط به پرسنل درمانی در اتاق عمل ( بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی در زمینه مشکلات مربوط به حرفه )
4- ایجاد نگرش و بینش پژوهشی در دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
5- ایجاد زمینه رقابتهای علمی پژوهشی با ارائه پروژه در دانشجویان و اعضاء گروه
6- تقویت انگیزه انجام پژوهش های بالینی در دانشجویان و ارائه آن در سمینارهای دانشجویی پژوهشی
7- تدارک فرصت هایی جهت چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی – آموزشی توسط اعضاء گروه
8- بررسی و برآورد منابع حمایتی ، علمی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی تیمی در راستای اهداف حرفه 
رسالت گروه در عرصه خدمات بالینی
بهبود و ارتقاء سطح مهارتهای بالینی، تقویت فعالیت تیمی و تسلط بر حداقل های مورد نیاز بالینی در جهت سلامت بیمار و جامعه  و نیز پرورش نگرش و بینش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود.
اهداف بالینی گروه
-همسو سازی دروس نظری و عملی
- تقویت و توسعه سیستم اطلاع رسانی و ارتباط با مراکز علمی دنیا بصورت دوره های مشاهده گری برای بهبود مهارتهای بالینی اعضاء گروه
- تقویت انگیزش، اعتماد به نفس و خود اتکایی  در دانشجویان  ( ایجاد عملکرد مستقل و منطبق با استانداردهای عملکردی)
- آموزش صحیح و دقیق مهارتهای بالینی به دانشجویان توسط اساتید مطابق با کارنامه عملکرد بالینی
- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و تلاش در جهت رفع آنها
- شناسایی عوامل اثر بخش در کسب مهارتهای بالینی و تقویت آنها ( تعامل دانشجویان و پرسنل – امکانات و تجهیزات و ... )
- برقراری دوره های بازآموزی مداوم و موثر برای اعضاء هیأت علمی گروه و پرسنل شاغل در اطاق عمل
- استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا در آموزش بالین با توجه به امکانات موجود در جامعه
- داشتن تعامل موثر اعضای هیأت علمی گروه و دانشجویان  با کادر مراکز درمانی در جهت رفع مشکلات بالینی و نیز  مشارکت دادن پرسنل درمانی در امر آموزش بالینی دانشجویان
- راه اندازی کلینیک های تخصصی پرستاری اطاق عمل جهت ارائه خدمات مراقبتی آموزشی به بیماران بعد از جراحی ها
 
این گروه علاوه بر کلیه دروس اختصاصی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اتاق عمل ( شامل 108 واحد  کارشناسی پیوسته و 56 واحد کارشناسی ناپیوسته) دروس اتاق عمل و کارآموزی اتاق عمل پرستاری را به دانشجویان پرستاری ارائه می نماید.
 
اتاق عمل                                          مقطع کارشناسی پرستاری
کارآموزی اتاق عمل پرستاری               مقطع کارشناسی پرستاری
اصول پرستاری و کار در اتاق عمل        مقطع کارشناسی هوشبری
فوریتها                                            مقطع کارشناسی پرستاری
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/07/17
تعداد بازدید:
170
Powered by DorsaPortal