۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
اهداف گروه
اهداف استراتژیک گروه اتاق عمل
- ایجاد بستر مناسب برای توانمند سازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی گروه اتاق عمل
- برگزاری کارگاه های مرتبط در زمینه پیشرفت تکنولوژی های اعمال جراحی برای اعضاء هیأت علمی
- حمایت از شرکت اعضاء هیأت علمی در کارگاه های آموزشی درون دانشگاهی و همایش های کشوری در چهارچوب قوانین
مصوب دانشگاه و یا بر اساس احساس نیاز دانشگاه
- برگزاری کنفرانس بر اساس اولویت های گروه آموزشی اتاق عمل
- برگزاری ژورنال کلاب در هر سال توسط گروه آموزشی
- تعیین اولویت های پژوهشی گروه آموزشی اتاق عمل
- تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه مسائل و مشکلات آموزشی
- تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه مسائل و مشکلات بالینی
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/14
تعداد بازدید:
103
Powered by DorsaPortal