۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
اهداف استراتژیک گروه
اهداف استراتژیک گروه فوریت های پزشکی
- ایجاد بستر مناسب برای توانمند سازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی گروه فوریت های پزشکی
- برگزاری کارگاه های تازه های احیای قلبی ریوی برای اعضاء هیأت علمی
- حمایت از شرکت اعضاء هیأت علمی در کارگاه های آموزشی درون دانشگاهی و همایش های کشوری در چهارچوب قوانین
مصوب دانشگاه و یا بر اساس احساس نیاز دانشگاه
- برگزاری کنفرانس و کارگاه های مرتبط
- برگزاری کنفرانس بر اساس اولویت های گروه آموزشی
- برگزاری ژورنال کلاب در هر سال توسط گروه آموزشی
- برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مدیریت بحران برای دانشجویان و اعضاء هیأت علمی
- توسعه همکاری های بین بخشی
- تعیین اولویت های پژوهشی گروه آموزشی فوریتهای پزشکی
- تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه مسائل و مشکلات آموزشی
- تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه مسائل و مشکلات بالینی
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/14
تعداد بازدید:
118
Powered by DorsaPortal