۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
اولویت های پژوهشی اتاق عمل
اولویتهای پژوهشی گروه اتاق عمل
بررسی میزان رعایت حقوق بیمار در اتاق عمل
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات اتاق عمل
بررسی میزان استرس و اضطراب قبل از عمل بیمار و خانواده وی و عوامل موثر بر آن
بررسی کیفیت مراقبتهای قبل ، حین و پس از عمل
مقایسه تأثیر مواد ضد عفونی کننده در اسکراب جراحی و پرپ بیماران
بررسی وضعیت کنترل عفونت در اتاق عمل
بررسی آلودگیهای میکروبی در وسایل و تجهیزات ، محیط ، فضا و کارکنان اتاق عمل
بررسی آموزشهای قبل از عمل به بیمار و اثرات آنها
بررسی استفاده از آنتی بیوتیکهای پروفیلاکسی در اتاق عمل
بررسی میزان بروز ، شیوع عفونتهای محل جراحی در جراحیهای مختلف
بررسی انگیزه و علاقمندی دانشجویان اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی خود
بررسی رضایت شغلی کارکنان اتاق عمل
بررسی عوارض شغلی در کارکنان اتاق عمل
تعیین میزان کارائی و اثر بخشی دانش آموختگان از دیدگاه اعضاء هیات علمی و متخصصین جراحی در ارتباط با ایفای وظایف حرفه ای
تعیین میزان کارائی و اثر بخشی دانش آموختگان در ارتباط با ایفای وظایف حرفه ای آنان از دیدگاه گروههای آموزشی
تعیین میزان کارائی و اثر بخشی دانش آموختگان در ارتباط با ایفای وظایف حرفه ای آنان از دیدگاه سرپرستاران بخش اتاق عمل
بررسی موانع آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل
بررسی عدم تناسب تعداد دانشجو به بیمار و تاثیر آن بر آموزش
بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از آموزشهای ارائه شده
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/14
تعداد بازدید:
163
Powered by DorsaPortal