۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
اولویت های پژوهشی فوریت های پزشکی
اولویتهای پژوهشی گروه فوریتهای پزشکی
بررسی علل بروز سوانح و حوادث در شهرستان خوی
بررسی کیفیت خدمات پایگاههای اورژانس 115 با استانداردهای موجود در دنیا
شناسایی مناطق آسیب پذیر در مقابل سوانح طبیعی در شهرستان خوی
تعیین مناطق امن در مقابل سوانح طبیعی به منظور استفاده در مدیریت امداد و نجات در شهرستان خوی
طراحی برنامه عملیاتی مقابله با حوادث با اولویت زلزله، تصادفات جاده ای، سیل و بلایای طبیعی در شهرستان خوی
تعیین میزان ناتوانی های بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهکار برای بازتوانی و نوتوانی
ارزیابی شاخص زمانی اعمال اولین شوک در بیماران نیازمند احیا در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
بررسی میزان آگاهی مردم از اورژانس و عملکرد آن بر پیش آگهی ماموریتهای واقعی و غیر واقعی
بررسی میزان رضایتمندی مردم و بیماران و زمان حضور در صحنه کارکنان فوریتهای پزشکی
بررسی تائثبر میزان رضایت شغلی پرسنل بر رضایتمندی مردم و مسئولین
بررسی میزان آگاهی مردم از اورژانس و عملکرد آن بر پیامدهای ماموریتهای واقعی و غیر واقعی
بررسی وضعیت آمادگی بیمارستانهای استان در مقابله با بلایای طبیعی
بررسی امکانات داخل آمبولانس متناسب با نیاز مددجویان
بررسی توانایی و مهارتهای عملکردی تکنیسین های فوریتهای پزشکی در ماموریت های محوله
بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی افراد شاغل در پایگاههای 115
بررسی ضرورت و نیازهای امداد هوایی در استان آذربایجان غربی
بررسی میزان آمادگی دانشکده علوم پزشکی خوی در حوادث غیر مترقبه و بحرانها
ارزیابی مقایسه ای خدمات کیفی اورژانس ها با استانداردها در بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی خوی
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/14
تعداد بازدید:
170
Powered by DorsaPortal