۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
اعضای هیات علمی گروه
 
 دکتر علیرضا نورآذریان

 رشته تحصیلی:بیوشیمی بالینی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

پست الکترونیکی: norazarian_a@khoyums.ac.ir

 
  
 نام و نام خانوادگی : دکتر هادی یوسفی
رشته تحصیلی : فیزیولوژی پزشکی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (PhD)
ایمیل : Hadi2f006@yahoo.com
 
 
نام و نام خانوادگی:دکتر محمد آذرسا 
رشته تحصیلی: باکتری شناسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)
 
  
 نام و نام خانوادگی:محسن اکبری بزم

مرتبه علمی:دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:علوم تشریح

پست الکترونیک: akbarimohsen64@gmail.com

 
 نام و نام خانوادگی: بهناز اسماعیلی 

مرتبه علمی:استادیار   

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشکی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

پست الکترونیک:esmaeili.behnaz@yahoo.com

 
 نام و نام خانوادگی:دکتر طاهره میکائیلی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:انگل شناسی پزشکی
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکT.mikaeili@yahoo.com 
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/07
تعداد بازدید:
504
Powered by DorsaPortal