۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
اعضای هیات علمی گروه
 
 دکتر علیرضا نورآذریان

 رشته تحصیلی:بیوشیمی بالینی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

پست الکترونیکی: norazarian_a@khoyums.ac.ir

  
 نام و نام خانوادگی : دکتر هادی یوسفی
رشته تحصیلی : فیزیولوژی پزشکی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (PhD)
ایمیل : Hadi2f006@yahoo.com
 
 
نام و نام خانوادگی:دکتر محمد آذرسا 
رشته تحصیلی: باکتری شناسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)
 
  
 نام و نام خانوادگی:محسن اکبری بزم

مرتبه علمی:دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:علوم تشریح

پست الکترونیک:  akbarimohsen64@gmail.com

 
 نام و نام خانوادگی: بهناز اسماعیلی 

مرتبه علمی:استادیار   

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشکی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

پست الکترونیک: esmaeili.behnaz@yahoo.com 

 
 نام و نام خانوادگی:دکتر طاهره میکائیلی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:انگل شناسی پزشکی
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکT.mikaeili@yahoo.com 
    
نام و نام خانوادگی:دکتر مریم محمدزاده
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پزشکی اجتماعی
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی پزشکی
پست الکترونیکی: 46126mm.amin@gmail.com
رزومه
تاریخ به روز رسانی:
1402/04/25
تعداد بازدید:
810
Powered by DorsaPortal