۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
اعضا هیات علمی گروه بهداشت عمومی
 نام و نام خانوادگی: دکتر حبیبه متین
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مدرک: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: habibehmatin@gmail.com
  
 نام و نام خانوادگی:دکتر رحیم شرفخانی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:اپیدمیولوژی
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:r_sharafkhani@yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی: دکترمبین سخنور
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مدیریت خدمات بهداشتی
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی : mobinsokhanvar16@yahoo.com
 رزومه
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد سعادتی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
پست الکتر.نیکی: hcm.2020@gmail.com
 
نام و نام خانوادگی :  دکتر مهرداد کریمی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: آمار زیستی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: mehrdadstat@gmail.com
رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر مرادعلی زارعی پور
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
z.morad@yahoo.com پست الکترونیکی:
رزومه         طرح درس        لاگ بوک 
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/26
تعداد بازدید:
193
Powered by DorsaPortal