۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
شرح وظایف

شرح وظایف مدیر پژوهش

مدیر امور پژوهشی در دانشکده علوم پزشکی خوی تحت نظارت مستقیم معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، مسئول حوزه های مختلف تحقیقات و فناوری شامل توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات؛ توسعه فناوری سلامت و اطلاعات و انتشارات علمی می باشد. همچنین عملکرد ادارات (اداره علم سنجی و اطلاع رسانی، اراده کتب و انتشارات دانشکده، کتابخانه و . . . .) و کمیته های مربوطه تحت نظارت مدیریت پژوهش صورت می گیرد. بر این اساس اهم شرح وظایف مدیریت پژوهش به شرح ذیل می باشد:

-          مشارکت فعالانه در تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و نظارت بر حسن اجرای برنامه های حوزه تحقیقات و فناوری

-          تدوین و پیشنهاد سیاست های حمایت از انجام پژوهش های کاربردی و فناورانه

-          تسهیل فرآیندهای پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن ها

-          هماهنگی و اقدام جهت تدوین و به روز رسانی اولویت های پژوهشی دانشکده

-          مشارکت فعالانه در جلسات حوزه تحقیقات و فناوری

-          پایش عملکرد حوزه های تحقیقات و فناوری وفق استانداردهای موجود (ارزشیابی برنامه عملیاتی (HOP) و . . .)

-          پیگیری و پاسخگویی به مکاتبات دریافتی مرتبط با حوزه تحقیقات و فناوری (از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سایر دانشکده/ دانشگاه ها، سایر ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی، سایر معاونت/ مدیریت های دانشکده و . . .)

-          برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه ای بر اساس الزامات قانونی و نقشه راه دانشکده تحت نظارت معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

-          پیگیری مسائل و چالش های حوزه تحقیقات و فناوری با طرح در شورا/ کمیته های مربوطه

-          نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مالی شامل عقد قرارداد طرح های تحقیقاتی، پرداخت حق التالیف مقالات و . . . . و ارائه گزارشات مربوطه به معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/14
تعداد بازدید:
20
Powered by DorsaPortal