۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
اولویت های پژوهشی گروه
1- اپیدمیولوژی ، کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر
2- تعیین کننده های سلامت در گروههای پرخطر
3- بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سلامت
4- مدیریت و ارتقائ کیفیت خدمات بیمارستانی
5- توسعه مشارکتهای اجتماعی در سلامت
6- بکارگیری تئوریها و مدلهای سلامت در ارتقا سلامت
7- بکارگیری فناوریهای نوین در ارتقا سلامت
8- راه اندازی و طراحی مطالعات طولی (کوهورت) در علت شناسی بیماریهای شایع در گزوههای پرخطر
9- مدلسازیهای پیشرفته آماری و اپیدمیولوژیک در علت شناسی بیماریها بر اساس داده های طولی موجود دز سامانه
های ثبت
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/21
تعداد بازدید:
24
Powered by DorsaPortal