۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
اهداف و رسالت مرکز

اهداف این مرکز

هدف اصلی مرکز شبیه سازی یک محیط بالینی است
کاهش فاصله بین تئوری و بالین
ارتقاء مهارتهای بالینی و ارتباطی دانشجو در محیط آرام و کنترل شده.
ارتقاء مهارتهای تفکر انتقادی و کار گروهی.
ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم.
کاهش استرس دانشجو در یادگیری مهارتها.
افزایش انگیزه در دانشجویان.
ارتقاء شیوه های ارزشیابی.
انجام پژوهش ها مرتبط با یادگیری مهارتها.
انجام پژوهش ها در ارتباط با ساخت وسایل.
رسالت مرکز
یکی از رسالت های مهم دانشکده پرستاری تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد. در طول مدت تحصیل، دانشجویان نه تنها بایستی دانش کافی در زمینه سلامت، بیماری و چگونگی اداره بیمار پیدا کنند بلکه باید توانایی کافی در زمینه تمام مهارتها را نیز کسب نمایند.  با ایجاد مرکز آموزشی مهارتهای بالینی این امکان فراهم گردید تا با رشد تکنولوژی آموزشی، شرایط مناسب تری برای آموزش مهارتهای بالینی فراهم شود. مرکز آموزش مهارتهای بالینی بعنوان پلی بین کلاسهای تئوری و عرصه بالینی عمل می کند و محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی و ارتباطی با هدف همکاری و آموزش بین بخشی، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران می باشد  همچنین یادگیری مهارتها در محیطی شبیه محیط بالین، خالی از استرس و لذت بخش برای دانشجویان می باشد و محیط مناسبی برای یادگیری و تمرین مهارتهای بالینی فراهم کرده است. البته این مرکز جایگزین آموزش بر بالین بیمار و شرایط واقعی نیست بلکه مکمل ان خواهد بود.


تاریخ به روز رسانی:
1402/06/26
تعداد بازدید:
12
Powered by DorsaPortal