۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
اعضا شورای بسیج دانشجویی

 

*      اعضای شورای بسیج دانشجویی خواهران دانشکده علوم پزشکی خوی

شماره تماس

رشته تحصیلی

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

09211303717

پرستاری

فرمانده

مریم قینرلو

1

09938585978

بهداشت محیط

جانشین

فاطمه رضایی

2

09929795623

بهداشت محیط

فرهنگی

زهرا علی دادلو

3

09057949571

بهداشت محیط

بررسی و تحلیل

کیمیا نظرزاده

4

09029965743

بهداشت محیط

مطالبه گری

شیوا رسول زاده

5

09014153436

بهداشت محیط

انسانی

شیوا زینالی

6

09023026160

پرستاری

جهادی

مینا شهابی

7

09195941063

پرستاری

بازرسی

مهسا محمودلویی

8

09371668058

پرستاری

علمی

سیده مریم شکارلو

9

09011695422

پرستاری

تربیت بدنی

سمیه خدادوست

10

09377742990

بهداشت عمومی

مجازی

فرشته محمدمرادی

11

09918168808

پرستاری

اجتماعی

الناز طاهری

12

09932586299

پرستاری

تعلیم و تربیت

زیبا سبحان وردی

 

 

 

*      اعضای شورای بسیج دانشجویی خواهران دانشکده علوم پزشکی خوی

 

شماره تماس

رشته تحصیلی

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

09148234045

پرستاری

فرمانده

محمد پاره کار

1

09221918816

پرستاری

جانشین

مهدی نمکچی

2

09961441924

پرستاری

فرهنگی

مهدی اکبری

3

09033155740

پرستاری

شورای پایگاه

محمد دلداده

4

09903694824

فوریت پزشکی

مطالبه گری

محمد مسلم زاده

5

09014153436

بهداشت محیط

انسانی

شیوا زینالی

6

09149437029

پرستاری

جهادی

حجت حسین زاده

7

2840312824

اتاق عمل

شورای پایگاه   

میلاد جباری

8

09021786256

پرستاری

علمی

سالار حمدالله زاده

9

09144597175

پرستاری

تربیت بدنی

عطا امینی

10

09385521038

پرستاری

مجازی

علیرضا عباسی

11

09223927965

پرستاری

اجتماعی

اشکان شابویی

12

09038767520

فوریت پزشکی

رشد و کادرسازی

حافظ کاظم علیلو

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/27
تعداد بازدید:
17
Powered by DorsaPortal