۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
طرح درس

نام درس

 مدرس

 رشته تحصیلی

 طرح درس

 فیزیولوژی تنفسی

 دکتر رحیم شرفخانی

 بهداشت عمومی

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 فیزیولوژی دستگاه گوارشی

  دکتر رحیم شرفخانی

 بهداشت عمومی

روش تحقیق

 فیزیولوژی قلب

  دکتر رحیم شرفخانی

 بهداشت عمومی

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

 فیزیولوژی دستگاه گردش خون

  دکتر رحیم شرفخانی

 بهداشت عمومی

 کاربرد کامپیوتر

آناتومی قلب

دکتر مهرداد کریمی

 بهداشت عمومی

آمار

آناتومی دستگاه گوارش

 دکتر مراد علی زارعی پور

  بهداشت عمومی

ایمن سازی

آناتومی دستگاه تنفس

دکتر مبین سخنور

 بهداشت عمومی

برنامه ریزی بهداشتی

بیوشیمی دیسیپلین 1،2،3

دکتر مبین سخنور

 بهداشت عمومی

اقتصاد بهداشت

ایمنی شناسی

دکتر مبین سخنور

 بهداشت عمومی

نظامهای سلامتی درایران و جهان

 

دکتر محمد سعادتی

 بهداشت عمومی

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/27
تعداد بازدید:
19
Powered by DorsaPortal