۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
کارشناسان پژوهش
  
 

نام و نام خانوادگی: ژیلا رحیملو                                                               

                                                      سمت : کارشناس پژوهش معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 

شرح وظایف :

•          پیگیری و انجام الزامات و هماهنگی های مربوط به برگزاری جلسات حوزه تحقیقات و فناوری

•          رسیدگی به وضعیت پژوهش های ثبت شده در سامانه پژوهان و انجام دقیق و بموقع فرآیند های مربوطه

•          پایش سامانه های حوزه تحقیقات و فناوری و انجام اقدامات مقتضی

•          تدوین و به روز رسانی مستندات حوزه تحقیقات و فناوری وفق دستورالعمل های مربوطه

•          تعامل و همکاری فعال با اساتید، کارکنان و دانشجویان جهت تسهیل و تقویت اقدامات و فرآیند های پژوهشی

        پیگیری سایر امور محوله از طرف معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و مدیریت پژوهش    

   
 

                نام و نام خانوادگی : فهیمه صفرعلیزاده                                                              

سمت : کارشناس پژوهش معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی 

 

شرح وظایف:

-         هماهنگی و برگزاری جلسات شورا/کمیته های حوزه تحقیقات و فناوری

-         تدوین صورتجلسات و سایر مستندات مورد نیاز

-         انجام اقدامات محوله به کارشناس پژوهش از طریق سامانه مدیریت پژوهشی دانشکده (پژوهان)

-         تدوین و به روز رسانی و آماده سازی مستندات مربوط به اعتبار بخشی و ارزشیابی حوزه تحقیقات و فناوری

-         اهتمام جهت تسهیل فرآیندهای پژوهشی و ارائه راهنمایی های ضروری به مراجعین

-         پایش مستمر سامانه های حوزه تحقیقات و فناوری ،رفع چالش ها و مشکلات مربوطه و اهتمام در راستای بهبود وضعیت موجود

-         مشارکت فعال در برنامه های توانمندسازی و پیگیری الزامات توسعه فردی

پیگیری و اجرای دقیق سایر امورات محوله از طرف معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و مدیریت پژوهش                 
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/27
تعداد بازدید:
19
Powered by DorsaPortal